Acțiunile nominative materiale sunt acțiuni imprimate pe suport fizic. Actele constitutive ale societatii. Societatea cu răspundere limitată este obligata să verse integral la data constituirii capitalul social subscris. Părţile sociale pot fi transmise în mod liber soţului, rudelor şi afinilor, în linie dreaptă, fără limită, şi în linie colaterală, până la gradul doi inclusiv, de asemenea între asociaţi şi societăţi, dacă în actul de constituire nu este prevăzut altfel. Dispoziţiile privitoare la administrarea societăţilor pe acţiuni nu sunt aplicabile societăţilor cu răspundere limitată, indiferent dacă sunt sau nu supuse obligaţiei de auditare [art. La SRL se vor preciza numărul şi valoarea nominală a părţilor sociale, precum şi numărul părţilor sociale atribuite fiecărui asociat pentru aportul său; e asociaţii care reprezintă şi administrează societatea sau administratorii neasociaţi, datele lor de identificare, puterile ce li s-au conferit şi dacă ei urmează să le exercite împreună sau separat; e1 în cazul SRL, dacă sunt numiţi cenzori sau auditor financiar, datele de identificare ale primilor cenzori, respectiv ale primului auditor financiar; f partea fiecărui asociat la beneficii şi la pierderi; g sediile secundare – sucursale, agenţii, reprezentanţe sau alte asemenea unităţi fără personalitate juridică – atunci când se înfiinţează odată cu societatea, sau condiţiile pentru înfiinţarea lor ulterioară, dacă se are în vedere o atare înfiinţare; h durata societăţii; i modul de dizolvare şi de lichidare a societăţii art.

Drept Dreptul afacerilor Drept civil Drept administrativ Drept constituţional. In sensul celor mai sus precizate, sunt necesare urmatoarele documente :. Capitalul social al unui SRL nu poate fi mai mic de lei si se divide in parti sociale egale, care nu pot societate comercială cu răspundere limitată mai mici de 10 lei.

Particularitati 1. Convocarea adunării se va face în forma prevăzută în actul constitutiv, iar în lipsa unei dispoziţii speciale, prin scrisoare recomandată, cu cel puţin 10 zile înainte de ziua fixată pentru ţinerea acesteia, arătându-se ordinea de zi art. Transmiterea aportului la capitalul social constituie o obligaţie de bază a asociaţilor societăţii cu răspundere limitată. Fiecare asociat este în drept să fie membru în cadrul adunării generale a societăţii cu răspundere limitată, a organului executiv şi a organului de control, în condiţiile stabilite de lege şi de actul constitutiv. Procedura online Va puteti infiinta firma prin procedura online, fara a fi nevoie sa va deplasati la Registrul Comertului. Adunarea generală decide prin votul reprezentând majoritatea absolută a asociaţilor şi a părţilor sociale, în afară de cazul când în actul constitutiv se prevede altfel. Capitalul social subscris trebuie să fie vărsat integral la data constituirii SRL art. Funcţionarea societăţii cu răspundere limitată constituie o altă particularitate a societăţii. Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat. Această formă de societate cuprinde reguli de organizare şi funcţionare atât de la societăţile de persoane, cât şi de la societăţile de capital.

Câștiga bani online 2021.

Organul de control poate fi atât colegial comisie de cenzoricât şi unipersoanal cenzor sau revizor. Unul dintre cele mai mari avantaje reprezentat de infiintarea unei astfel de forme de societate rezida in caracteristica sa principala, si anume raspunderea asociatilor in llimita capitalului social subscris.

I2alin. Dictionar Juridic. Părțile sociale pot fi transmise către asociați ori către terți. Fiecare asociat în cadrul adunării generale, în dependenţă de mărimea cotei de participare la capitalul social a societăţii cu răspundere limitată, are dreptul la vot. Documente similare Referat. Transmiterea către persoane din afară societăţii este permisă numai dacă a fost aprobată de asociaţi reprezentând cel puţin trei pătrimi din capitalul social. Societatea este administrată de unul sau mai mulţi administratori, asociaţi sau neasociaţi, numiţi prin actul constitutiv sau de adunarea generală. A· declaratia ca societatea cu raspundere limitata cu asociat unic nu este asociat unic in alta societate cu raspundere limitata in original.

Păstrarea firmei precedente este permisă SRL, fără cerinţa menţionării raportului de succesiune. Stiti in ce domeniu doriti sa porniti o afacere de succes? Asociatul care întârzie să depună aportul social este răspunzător de daunele pricinuite, iar dacă aportul a fost stipulat în numerar este obligat şi la plata dobânzilor legale din ziua în care trebuia să facă vărsământul. Specialisti infiintare firme Suntem o companie specializata in deschiderea de firme. Asociatul unic va consemna de îndată, în scris, orice decizie adoptată în exercitarea atribuţiilor adunării generale a asociaţilor societăţii.

  • Servicii de contabilitate in Bucuresti Servicii de contabilitate in Timisoara Servicii de contabilitate in Cluj Servicii de contabilitate in Constanta Servicii de contabilitate in Arad Servicii de contabilitate in Ploiesti Servicii de contabilitate in Iasi Servicii de contabilitate in Brasov Procedura de inregistrare in scopuri de TVA.
  • Actele de identitate ale fondatorilor, administratorilor, cenzorilor sau auditorilor persoane fizice in copie ;.
  • Costuri minime, rezultate maxime!
  • Adunarea generală decide prin votul reprezentând majoritatea absolută a asociaţilor şi a părţilor sociale, în afară de cazul când în actul constitutiv se prevede altfel.
  • Vezi cum sunt folosite cookie-urile pe acest site.

Această formă de societate este adecvată situaţiilor în care investitorii nu doresc sau nu au posibilitatea să se implice direct în administrarea şi funcţionarea societăţii. Din acest punct de vedere SRL e o asociatie de persoane. Principalul avantaj este că aceste persoane sunt scutite de taxele de la Registrul Comerțului. Societatea comerciala cu raspundere limitata reprezinta o forma de asociere cu personalitate juridica, realizata in vederea desfasurarii unei activitati cu scop lucrativ. Ele sunt admise la toate formele de societate şi sunt vărsate prin transferarea drepturilor corespunzătoare şi prin predarea efectivă către societate a bunurilor aflate în stare de utilizare. Este fix, intangibil, societate comercială cu răspundere limitată și divizat în anumite fracțiuni. Sunteti la inceput de drum? Urmatorii pasi trebuie completati pentru a infiinta un SRL in cel mai scurt timp posibil:. In vederea infiintarii si inregistrarii la registrul comertului a unei societati comerciale cu raspundere limitata este necesara parcurgerea urmatoarelor etape: A. Cu modificările și completările ulterioare, aceasta prevede cinci tipuri de societăți comerciale: Societatea cu răspundere limitată SRL Societatea pe acțiuni SA Societatea în nume colectiv SNC Societatea în comandită simplă SCS Societatea în comandită pe acțiuni SCA În baza acestei legi, toate societate comercială cu răspundere limitată enumerate au o serie de trăsături comune precum: Au personalitate juridică, care se dobândește în momentul înmatriculării la Registrul Comerțului.

Reprezinta date in forma electronica care sunt atasate sau logic asociate cu alte date in forma electronica si care servesc ca metoda de identificare.

În cazul înstrăinării părţii sociale terţelor persoane, asociaţii au dreptul de preemţiune. O persoana fizica sau juridica nu poate fi insa asociat unic decat intr-o singura societate cu raspundere limitata. Societatea cu raspundere limitata cu asociat unic, ca orice societate comerciala, dobandeste calitatea de comerciant profesionist prin constituirea sa, in conditiile legii. Membri ai comisiei de cenzori pot fi atât asociaţii, cât şi alte persoane; cel puţin unul dintre membrii comisiei de cenzori trebuie să fie contabil autorizat în condiţiile legii sau contabil expert.

În situaţia prevăzută la lit. Acest referat descrie Societatea cu Raspundere Limitata. Cel din urma tip de SRL a fost introdus pentru cei care nu au mai avut nicio firma pana acum.

Numirea persoanelor ce urmeaza a detine calitatea de administrator se face prin intermediul actului constitutiv al SRL. De asemenea, pentru hotărârile având ca obiect modificarea actului constitutiv, este necesar votul tuturor asociaților, în afară de cazul în care legea ori actul constitutiv prevede altfel. Societatea cu raspundere limitata pe scurt, SRL este o forma de societate cu personalitate juridicareglementata de legea nr.

Astfel, in cazul tuturor proiectelor de infiintare de companiiexpertii din cadrul firmei noastre adapteaza solutia optima in functie de nevoile personale si de asteptarile dumneavoastra. Poze societate cu raspundere limitata S. Orice societate devine persoana juridica de la data inmatricularii in registrul comertului. Astfel, pentru SA, legea prevede un capital minim de Societatea cu raspundere limitata poate fi definita ca o societate consituita pe baza deplinei increderi, de doua sau mai multe persoane, care pun in comun anumite bunuri, pentru a desfasura o investește-ți ira în bitcoin comerciala, in vederea impartirii beneficiilor, si care raspund pentru obligatiile sociale in limita aporturilor lor. Părţile sociale pot avea mărimi diferite şi sunt indivizibile, dacă în actul de constituire nu-i prevăzut altfel.

Este important sa intelegeti si mai ales sa parcurgeti toti acesti pasi in momentul in care incheiati activitatea unei firme intrucat radierea incorecta poate crea neplaceri ulterioare, iar aici ne referim la modul in care aceste actiuni sau lipsa unor actiuni corecte se pot rasfrange asupra administratorului firmei. Related posts Articole blog. Abonați-vă la: Postări Atom. Indiferent daca detineti o intreprindere romaneasca ori straina, specialistii din cadrul firmei noastre va vor acorda consultanta in ceea ce priveste infiintare de sucursale, filiale si reprezentante, va vor prezenta caracteristicile si efectele juridice pe care acestea le produc in conformitate cu legislatia completa si actualizata din Romania, a taxelor si a impozitelor pe care acestea le presupun si, deasemenea, va vor sfatui in ceea ce priveste modalitatile de investitie in acest domeniu in Romania.

Mai precis, o formă juridică prin intermediul căreia poți să realizezi o serie de activități care să genereze venituri. Dispoziţiile prevăzute pentru societăţile pe acţiuni, în ce priveşte dreptul de a ataca hotărârile adunării generale, se aplică şi SRL, termenul de 15 zile de introducere a acţiunii în instanţă urmând să curgă de la data la care asociatul a luat cunoştinţă de hotărârea adunării generale pe care o atacă art. În fine, la alegerea formei juridice a societății contribuie o sumedenie de factori, printre care natura operațiunilor comerciale ce urmează a fi exercitate, întinderea capitalului social, numărul asociaților ș.

Capitalul social al unei societăţi cu răspundere limitată nu poate fi mai mic de lei şi se divide în părţi sociale egale, care nu pot fi mai mici de 10 lei.